Ochrona Środowiska


Posiadanie firmy zobowiązuje również do dbania o środowisko naturalne.


Celem Ochrony Środowiska w miejscu pracy jest zmniejszanie oddziaływania procesów produkcyjnych oraz produktu na środowisko (zanieczyszczenie powietrza lub zbiorników wodnych) oraz zastosowanie technologii przyjaznych środowisku.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz.U.2016.138) powoduje konieczność weryfikacji zakładów, które posiadają substancje niebezpieczne. W związku z tym może nastąpić zmiana kategoryzacji wielu zakładów o zwiększonym ryzyku (ZoZR) wystąpienia poważnej awarii przemysłowej na zakłady o dużym ryzyku (ZoDR) wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Podstawowym obowiązkiem każdego przedsiębiorcy jest:
  • odpowiednia organizacja pracy,
  • podejmowanie działań eliminujących lub ograniczających szkody w środowisku, wynikające z nieprzestrzegania wymagań jego ochrony przez pracowników,
  • powierzanie funkcji związanych z zapewnieniem ochrony środowiska osobom, które mają odpowiednie kwalifikacje zawodowe.