Firma Grzegorz Dudek

Drodzy Państwo, jesteśmy firmą zajmującą się BHP. Już od kilku lat służymy Państwu pomocą w zakresie szkoleń wstępnych i okresowych z BHP, wykonywania zadań służby BHP, opracowania oceny ryzyka zawodu, ustalenia przyczyn wypadku w pracy, prowadzenia niezbędnej dokumentacji, opracowania planów ewakuacyjnych, szkoleń z Pierwszej Pomocy Przedmedycznej, oraz szkoleń PPOŻ.

Doświadczenie pokazuje nam, że dla pracodawcy bardzo ważna jest rzetelność oraz elastyczność szkoleniowca, jak również dostępność cenowa usługi, dlatego proponujemy Państwu usługi naszej firmy.

Przepisy prawa polskiego stanowią o konieczności zapewnienia swoim pracownikom szkoleń z BHP. Kodeks Karny nakłada również odpowiedzialność karną za nieudzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej osobie znajdującej się w niebezpieczeństwie utraty życia lub zdrowia. W środowisku pracy często dochodzi do różnego rodzaju wypadków, dlatego proponujemy Państwu profesjonalne szkolenia, doradztwo w zakresie BHP i Ochrony Środowiska.